Menu Close

EKOLOŠKI PROGRAM

Instalacijski program nudi proizvode neophodne kod realizacije električnih instalacija
u okruženjima gdje su postavljeni strogi sigurnosni kriteriji, radi:

  • usporenja širenja plamena
  • odsutnosti toksičnih i nagrizajučih plinova u slučaju požara
  • kontroliranog stvaranja gustog dima